Ölçü “Dimension” için Yazı Sitili “Text Style Nasıl Yaratılır

Ölçüleriniz “Dimensions” için en azından bir yazı sitilinizin “text style” olması gerekir.

Aslında her ölçü sitiliniz “dimension style” için farklı bir yazı sitili “text style” olması daha da iyi olacaktır.

Ölçü  sitili “Dimension style” yaratırken, Yeni Ölçü Sitili “New Dimension Style”  iletişim kutusundan yazı sitili “text style”  yaratabilirsiniz. Bu iletişim kutusunda Yazı “Text” sekmesinde aşağıdaki şekilde görülen üç nokta (…) düğmesine tıklayın.

Yeni Ölçü Sitili "New Dimension Style"

Yazı Sitili “Text Style” iletişim kutusu açılacaktır.

Burada aşağıdaki şekilde kırmızı ok işareti ile gösterdiğim gibi işin sırrı yazının yüksekliğini “height” sıfır (0) olarak tanımlamaktadır. Bu size yüksekliği “height”  ölçü sitilinin “dimension style” bir parçası olarak belirleme olanağı sağlar. Şayet bunun yerine yüksekliği “height” yazı sitilinde “text style” tanımlarsanız, bu tanımlanan yükseklik ölçü sitilinde “dimension style” tanımlayacağınız yükseklikten “height” ayar olarak baskın olacağı için, ölçü sitilinde “dimension style” yüksekliği “height” değiştiremezsiniz.

Yazı Sitili "Text Style"

Şayet ön tanımlı ayarları kullanmak isterseniz hemen İptal “Cancel” düğmesine basın. Aksi halde gerekli değişikliklerinizi yaparak Uygula “Apply” düğmesine basın ve kapat düğmesine tıklayın.

 

 

Artık, yazı yüksekliğini aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi Yeni Ölçü Sitili “New Dimension Style” iletişim kutusunda ayarlayabilirsiniz.

Yeni Ölçü Sitili "New Dimension Style"

Hepsi bu kadar artık çizimimizdeki istediğimiz nesneleri ölçülendirmeye başlayalım!