Öbek “Block” Özniteliklerini “Attributes” AutoCAD Çizimine Taşıma

Öbek “Block” özniteliklerini “attributes” kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Böylece onları (öbek özniteliklerini) tutamaç düzenleme yaparak AutoCAD çiziminiz içinde ayarlayabilirsiniz.

Sadece aşağıdaki adımları takip edin:

  1. Taşımak istediğiniz öznitelikler “attributes” içeren öbeği “block” seçin. Her bir öznitelik “attribute” üzerinde tutamaçlar göreceksiniz.
  2. Aktif hale getirmek (kırmızı yapmak) için taşımak istediğiniz özniteliğin “attribute” tutamacına tıklayın.
  3. Sündürme noktasını belirleyin: “Specify stretch point:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, istenilen yeni noktayı tıklayın.

Sekil-1

Öznitelik “attribute” hala öbekle “block” ilişkilidir ve diğer herhangi bir özniteliği “attribute” düzenlediğiniz gibi bunu da düzenleyebilirsiniz.

Çiziminizdeki ölçü ölçümleri milimetre, inç veya başka bir birim gibi özel bir birim kullanırlar. Fakat ikinci bir birimi gösterme ihtiyacı ortaktır. — şayet inç birimini kullanıyorsanız, metrik ölçü gibi veya tam tersi —.

Ölçü Stili “Dimension Style“ iletişim kutusunun Alternatif Birimler “Alternate Units“ sekmesinde bir alternatif ölçüm tanımlarsınız. Bu iletişim kutusunun kullanımı hakkında daha fazla bilgi için daha önce yayınlamış olduğum Mimari Ölçü Stili “Dimension Style Yaratma isimli makaleme bakınız.