Nesneleri Tabakaya Göre “ByLayer“ Ayarlarına Getirerek Standartları Sağlayın

Nesne özelliklerini vermek (belirlemek) için, tabakaları “layers” kullanma prensibini duymuş olduğunuza eminim. Bir tabaka “layer” yarattığınız zaman, o tabakaya “layer” aşağıdaki özellikleri belirleyebilirsiniz:

  • Renk “Color”
  • Çizgi tipi “Linetype”
  • Çizgi kalınlığı “Lineweight”
  • Şeffaflık “Transparancy”
  • Baskı stili “Plotstyle”

Ayrıca, 3 boyutlu 3B “3D” çizimler için, MATERIALATTACH komutu ile tabakaya “layer” malzeme de tanımlayabilirsiniz.

Fakat aynı zamanda bir nesne için istisna yapmak ve o nesnenin bir özelliğini tabakaya göre yapmama değişikliğini yapmakta çok kolaydır. Örneğin, bir nesneyi seçebilir ve Ev “Home” sekmesi içerisinde Özellikler “Properties” panelinde Nesne Rengi “Object Color” aşağı açılır listesinden herhangi bir renk seçerek o nesne için rengi değiştirebilirsiniz.

Bu değişikliklerin hata ile (yanlışlıkla) yapıldığına karar verdiğiniz zaman, SETBYLAYER komutunu kullanarak nesnelerin özelliklerini kolayca tabakalarına atanmış olan özelliklere değiştirebilirsiniz.

SETBYLAYER komutunun veri istemleri (uyarıları) aşağıdadır:

Komut: “Command:” SETBYLAYER
Geçerli aktif ayarlar: “Current active settings:” Renk “Color” Çizgi tipi “Linetype” Çizgi kalınlığı “Lineweight” Şeffaflık “Transparency” Malzeme “Material”
Nesneleri seçin veya [Ayarlar]: “Select objects or [Settings]:” 1 (nesne) bulundu. “1 found.”
Nesneleri seçin veya [Ayarlar]: “Select objects or [Settings]:”
Öbeğe Göre Tabakaya Göre olarak değiştirilsin mi? [Evet/Hayır] <Evet>:

Öbeğe Göre Tabakaya Göre olarak değiştirilsin mi? [Evet/Hayır] <Evet>: E

“Change ByBlock to ByLayer? [Yes/No] <Yes>:” Y
Öbekler dahil edilsin mi? [Evet/Hayır] <Evet>:

“Include blocks? [Yes/No] <Yes>:”
1 nesne değiştirildi. “1 object modified.”

İtiraf etmeliyim ki, bu komut beklediğimden daha fazla veri istemine (uyarıya) sahip. Komutun öbeklerle “block” ilişkili veri istemlerini (uyarılarını) otomatikleştiren bir özel komut yaratmak isteyebilirsiniz.

Şayet Ayarlar “ Settings” seçeneğini seçerseniz, karşınıza aşağıdaki iletişim kutusu çıkar.

Not: Baskı Stili “Plot Style” seçeneği sadece çiziminizde isimlendirilmiş baskı stilleri kullandığınız zaman aktif hale gelir.

B u iletişim kutusunda, özelliklerini Tabakaya Göre “By Layer” olarak ayarladığınız nesnelerin değiştirmek istediğiniz özelliklerini belirleyebilirsiniz.