Koordinatları Bulma

Posted on by on Kasım 3rd, 2012 | 0 Yorum »

Bazı koordinatlar kolayca bulunabilirler. Örneğin, bir çizginin uç noktasını bulmak için, Uç nokta “End point” nesne çıtçıtını “object snap” kullanmanız yeterlidir.

Fakat anlaşılması daha zor olan diğerleri de vardır.

Örneğin, geçenlerde bir öğrencim bana [ Bir dikdörtgenin merkezini seçmenin kolay bir yolu olup olmadığını] sordu.

Bu sorunun cevabı tabiî ki EVET idi. Şöyle ki: Şayet shift tuşu ile birlikte sağ tıklarsanız, karşınıza OSNAP menü açılır. Bu menüden 2 noktanın ortası “Mid Between 2 Points” seçeneğini seçtikten sonra, dikdörtgenin karşılıklı çapraz iki köşesini seçin.

Koordinatları bulma çok sık ihtiyaç duyulan işlerden birisi olup, aşağıda belirlenmesi zor koordinatları belirlemek için ipuçları bulabilirsiniz.

·         Kutupsal (Açısal) Koordinatlar “Polar Coordinates”

Belirli bir açıdaki bir noktayı bulmak için, mesafe<açı biçimindeki (formatındaki) kutupsal (açısal) koordinatları “polar coordinates” kullanın. Yani, 15° açıda 3.5 birim uzunluğunda bir çizgi çizmek için, ÇİZGİLINE” komutunu çalıştırdıktan sonra başlangıç noktasını belirleyin ve 3.5<15 girin.

·         Zahiri Kesişim “Apparent Intersection” NESNE ÇITÇITI “OSNAP”

Zahiri Kesişim “Apparent Intersection” nesne çıtçıtı iki nesne birbirleriyle buluşana kadar uzatıldığında oluşacak olan kesişim noktasını bulur. Kullanımı çok kolaydır. Örneğin ÇİZGİLINE” gibi bir komut başlatın. Nesne çıtçıtını “OSNAP” belirleyin (komut satırına app de yazabilirsiniz). Örneğin uç nokta “end point” gibi birinci noktayı belirledikten sonra imleci ikinci noktanın üzerine getirerek bekleyin. Zahiri kesişim “Apparent Intersection” noktasında X işaretini göreceksiniz. Koordinatı bu X işaretinin gösterdiği noktaya kilitlemek için sadece tıklayın.

·         Uzatma “Extension” NESNE ÇITÇITI “OSNAP”

Uzatma “Extension” nesne çıtçıtı çizgileri ve yayları uç noktalarını geçecek şekilde aynı yönde uzatır. Aynı anda Uzatma “Extension” araç ipucuna bakarsanız; geçici uzatma hattını görürsünüz.

 

·         Nesne Çıtçıt İzleme “Object Snap Tracking”

Nesne Çıtçı İzleme “Object Snap Tracking” size mevcut nesnelerin nesne çıtçıtları üzerinde bir nesne çıtçıt noktasını nokta olarak belirleme olanağı sağlar. Mevcut iki uç noktanın “end points” kesişimini aradığınız zaman, Nesne Çıtçı İzleme “Object Snap Tracking” aynen Zahiri Kesişim “Apparent Intersection” NESNE ÇITÇITI gibi çalışır. Fakat NESNE ÇITÇITI’ndan daha fazla kullanıma sahiptir. Örneğin:

 • Çizdiğiniz çizginin uç noktasının mevcut bir çizginin uç noktasına göre düşey olmasını istediğinizde.
 • Bir dikdörtgenin içerisine bir çemberi merkezlemek istediğinizde.
 • Uzatıldığında kesişecek olan iki mevcut çizginin kesişim noktasından başlayan bir çizgi çizmek istediğinizde. (bunu zahiri kesişim “apparent intersection” nesne çıtçıtını kullanarak da yapabilirsiniz)

Kutupsal (Açısal) çıtçıt ile nesne çıtçıt izlemeyi birlikte kullanabileceğinizi unutmayın. Böylece açılar dik düzlemde (yani dik açı) olmayacaklardır.

Aşağıdaki adımları takip edin:

 1. En az bir çalışan nesne çıtçıtını açın. Bunu yapmak için, durum çubuğundaki Object Snap (OSNAP) düğmesine sağ tıklayın ve ayarlar “settings” seçeneğini seçtikten sonra bir nesne çıtçıtı seçin.
 2. Bu özelliği açık hale getirmek için, durum çubuğundaki Nesne Çıtçıt İzleme “Object Snap Tracking” düğmesini  (Nesne Çıtçıt “ Object Snap” düğmesinden farklı olan düğme) tıklayın.
 3. Bir nokta belirlemenizi gerektirecek olan bir çizim komutu başlatın.
 4. O noktayı elde etmek için, imleci bir nesne çıtçıt noktası üzerine getirin ve biraz bekleyin. Nesne çıtçıt noktasında küçük bir artı işareti göreceksiniz.
 5. Şayet gerekiyorsa, ikinci noktayı da elde edin.
 6. İmleci bir veya iki geçici kesik kesik hizalama hattını görene kadar belirlemek istediğiniz koordinata doru kaydırın. Aynı zamanda X işareti ile birlikte bir veya iki araç ipucunu da göreceksiniz.
 7. Noktayı belirlemek için tıklayın. Daha sonra başlattığınız komuta devam edin.

Burada, ben CIRCLE komutunu başlattım  ve dikdörtgenin merkezini bulmak için, dikdörtgenin iki kenarının orta noktalarını elde ettim. Bu çemberin merkezi olarak dikdörtgenin merkezini belirlemiştir.

İşte sonuç aşağıda:

Geçici İzleme “Temporary Tracking”

Aynı sonucu elde etmek için, eksenler dik olduğu durumda geçici izlemeyi de kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki adımları takip edin:

 1. En azından bir çalışan nesne çıtçıtını açık duruma getirin. Bunu yapmak için, durum çubuğundaki Nesne Çıtçıt “Object Snap” (OSNAP) düğmesine sağ tıklayın ve bir nesne çıtçıtı “object snap” seçin. Veya AutoCAD sürümünüze göre sağ tıkladıktan sonra önce ayarlar “settings” seçeneğini seçerek seçmek istediğiniz nesne çıtçıtını belirleyeceğiniz iletişim kutusunu açın. Bu iletişim kutusundan istediğiniz nesne çıtçıtını belirleyin.
 2. Sizden bir nokta belirlemenizi isteyecek bir çizim komutu çalıştırın.
 3. Komut satırına tk yazarak Enter tuşuna basın.
 4. Birinci İzleme noktası: “First Tracking point:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, tıklayarak bir nesne çıtçıt noktası “object snap point” belirleyin. Bu ilk nokta belirlemek isteyeceğiniz son noktayla hatay veya düşey olmak zorundadır.
 5. İmleci istenilen koordinata doğru yatay veya düşey olarak kaydırın. Geçici düz bir rehber çizgi(yeşil renkli) göreceksiniz.
 6. Sonraki nokta: “Next point: ” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, imleci rehber çizgiden ikinci nesne çıtçıtına doğru kaydırın ve tıklayın.
 7. İzlemeyi sona erdirmek için Enter tuşuna basın ve komuta devam edin.

·         Nokta Filitreleri

Nokta Filitreleri mevcut nesnelerin nesne çıtçıtlarına dayanarak bir nesne üzerinde bulunmayan koordinatları belirlemenin orijinal yoludur. Şimdi artık birçok insan nesne çıtçıt izlemeyi kullansa da, nokta filtreleri hala özellikle üç boyut 3B “3D” çalışmalarda faydalı olabilirler. Bir nesne çıtçıtının X koordinatını bir başkasının Y koordinatını ve belki de bir diğerinin Z koordinatını kullanarak X,Y (veya X,Y,Z) koordinatı oluşturursunuz.

Aşağıdaki adımları takip edin:

 1. Sizden bir nokta belirlemenizi isteyen bir komut çalıştırın.
 2.  .x veya .y yazarak Enter tuşuna basın. (Nesne çıtçıt menüsünden bir nokta filtresi seçmek için Shift tuşuyla birlikte farenin sağ tuşuna da tıklayabilirsiniz.) Haydi, ben .x  yazarak başlayayım.
 3. (YZ gerekli): (need YZ): ” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, istenilen koordinatın x koordinatını belirlemek için, bir nesne çıtçıtı kullanın. Bir dikdörtgenin merkezine çember çizme örneğine devam etmek için, çemberin merkezinin x koordinatı dikdörtgenin yatay çizgilerinin x koordinatı ile aynı olduğu için dikdörtgenin yatay çizgilerinden bir tanesinin orta noktasını belirlemelisiniz.
 4. Şimdi, y koordinatını konumlandırmak için basitçe bir nesne üzerindeki nesne çıtçıtını belirleyin. Bu örnekte, dikdörtgenin düşey çizgilerinden bir tanesinin orta noktasını belirleyin.
 5. AutoCAD koordinatı konumlandır ve siz komutunuza devam edebilirsiniz.

Den “From”

Den “From” bir nesne çıtçıtından öteleme mesafesi belirleyerek koordinatları bulmanıza olanak sağlayan özelliktir. O öteleme mesafesini x,y mesafesi veya kutupsal (açısal) koordinat gösterimi olarak belirleyebilirsiniz.

Aşağıdaki adımları takip edin:

 1. from yazarak Enter tuşuna basın. (Aynı zamanda Shift tuşu ile birlikte sağ tıklayarak açılan nesne çıtçıt menüsünden Den “From” seçeneğine de tıklayabilirsiniz.)
 2. Temel noktası: “Base point:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, bir nesne çıtçıtıyla temel noktasını belirleyin.
 3. Öteleme: “Offset: ” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, @ işareti yazarak göreceli x,y veya kutupsal (açısal) koordinatları girin. Not: ön tanımlı göreceli koordinatları kullanıyor olsanız bile, @ işaretini kullanmak zorundasınız.

 

« Bir Çizgiye Teğet Çember Yaratma
3 Boyutlu 3B “3D” AutoCAD Çizimlerinde Silindirik Koordinatları “Cylindrical Coordinates” Kullanın »