Komutların Komut Satırı Formlarını Kullanarak İletişim Kutularını Kullanmayı Terk etme

AutoCAD‘de birçok komutun size kendilerini komut satırından direkt olarak çalıştırma olanağı sağlayan kullanım şekillerine sahip olduklarını biliyor muydunuz? Bu teknik betik dosyaları ve AutoLISP yordamları yaratmak için harikadır. Örneğin, çizimlerinizi bastırmak (çıktısını almak) için bir betik dosyası yazabilirsiniz.

Burada sır komut isminden önce bir tire (-) işareti koymakta gizlidir. Aşağıdaki listede bazı çok kullanılan komutların komut satırında kullanım şekillerini görüyorsunuz:

 • -ARRAY
 • -ATTACH
 • -BEDIT
 • -BHATCH
 • -BLOCK
 • -DIMSTYLE
 • -EXPORT
 • -GROUP
 • -HATCHEDIT
 • -IMAGE
 • -INSERT
 • -LAYER
 • -LINETYPE
 • -MTEXT
 • -OSNAP
 • -PURGE
 • -STYLE
 • -TEXT
 • -UNITS
 • -VIEW
 • -VISUALSTYLES
 • -VPORTS
 • -WBLOCK
 • -XREF

Örneğin, aşağıdaki şekilde komut satırına -LAYER yazdığınız zaman komut satırında karşınıza gelecek olan cevabı görüyorsunuz:

 Sekil-1

Sizin de gördüğünüz gibi Birçok seçenek var!

Bazı durumlarda, komutun komut satırı formu farklı bir komuttur. Örneğin, bir iletişim kutusu açan DDVPOINT komutunu kullanmak yerine, VPOINT komutunu kullanabilirsiniz.

Bu komutların bazılarına otomatik tekrarlı işlemler için, bir betik dosyasının nasıl yaratılacağını öğrenmek çok faydalı olacaktır. Örneğin, -LAYER komutunu kullanarak tabakalar “layer” yaratabilir ve çiziminizdeki mevcut tüm tabakaların özelliklerini çok hızlı olarakdeğiştirebilirsiniz.

Siz çalışmalarınızda komutların komut satırı formlarını nasıl kullanıyorsunuz? Yorum yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz!