INTERFERE Komutu ile 3 Boyutlu Modelde Kapı Dilini Yerleştirmek için Oluk Nasıl Açılır

Posted on by on Ağustos 31st, 2013 | 0 Yorum »

Bazen başka bir nesneye uydurmak için, 3 boyutlu 3B “3D” nesnenin bir kısmını kesip çıkartma ihtiyacı duyarsınız. Örneğin, kapı dilini & dil oluğunu çizerken, kapının dilinin tam yerleşmesi için, oluğu kesip çıkartmanız gerekecektir. Bu işlemi INTERFERE komutunun bir seçeneği ile kolayca yapabilirsiniz.

Aşağıdaki adımları takip edin:

1. Dili (Çıkıntısı) alan nesne yaratın. Örneğin, ben bir kapalı sürekli çizgi “polyline” çizdim ve bu sürekli çizgiyi EXTRUDE komutu ile çektim (dışarı ittirdim). (Siz iki adet kutu yaratabilir ve bu kutuları UNION komutunu kullanarak birleştirebilirsiniz.)

Sekil-1

2. 1. adımda çizmiş olduğunuz dili (çıkıntıyı) içine alacak bir nesne yaratın. Bu örnekte, ben bir kapı kilidinin dilini içerisine alacak bir dil haznesini yaptım. Bu dil haznesi dilli (çıkıntılı) parçadan daha uzundur. Yani dilin oluk ile uyumlu olabilmesi için bu parçada oluk açılmalıdır. Bu parçayı yaratmak için, tekrar bir kapalı sürekli çizgi “polyline” çizebilir ve onu çekebilirsiniz (dışarı ittirebilirsiniz).

Sekil-2

3. Bu iki parçayı modelinizi tamamladığınız zaman birbirleri ile öpüşecek şekilde yerleştirin (yan yana getirin). Bu işlem bu iki parçanın nihai ilişkisini yaratmak için parçaların gerçek geometrilerini kullanacağımız için önemlidir. Aşağıdaki şekilde de gördüğünüz gibi dil (çıkıntı) modelinin (dili içine alabilmesi) için üzerine oluk açacağımız daha uzun olan modele dokunduğunu, yani tam yanak yanağa öpüşmediğini göreceksiniz.

Sekil-3

4.  Bu çizmiş olduğunuz nesnelerin bulunduğu tabakanın “layer” rengi ile tezat yaratacak rengi olan başka bir tabakaya “layer” geçiş yapın.

5. INTERFERE komutunu çalıştırın. Birinci nesneler setini seçin veya [Gömülü seçim/Ayarlar]: “Select first set of objects or [Nested selection/Settings]:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, her iki nesneyi de seçin ve veri istemi (uyarı) tekrar ettiği zaman, Enter tuşuna basın.

6. İkinci nesneler setini seçin veya [Gömülü seçim /Birinci seti seç] <Kontrol et>: “Select second set of objects or [Nested selection/checK first set] <checK>:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, girişimi kontrol etmek ve Girişim Kontrolü “Interference Checking” iletişim kutusunu açmak için, Enter tuşuna basın.

Sekil-4

7.  İletişim kutusunda, yukarıdaki şekilde kırmızı renkli ok işaretinin gösterdiği gibi Kapatınca Yaratılan nesneleri Sil “Delete Interference Objects Created on Close“ işaretleme kutusunun işaretlenmemiş olduğuna emin olun. Yarattığınız sonuç bir girişim nesnesidir. Bu nesne aşağıdaki şekilde yeşil olarak görünmektedir.

Sekil-5

8. SUBTRACT komutunu çalıştırın. Kendisinden çıkartmak için katıları, yüzeyleri ve bölgeleri seçin: “Select solids, surfaces, and regions to subtract from .. Select objects:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, Oluk açılacak katıyı seçin ve seçimi bitirmek için Enter tuşuna basın. Çıkacak katıları, yüzeyleri ve bölgeleri seçin: “Select solids, surfaces, and regions to subtract ..Select objects:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, yaratmış olduğunuz girişim nesnesini seçin ve seçimi bitirmek için, Enter tuşuna basın. Böylece sadece dil (çıkıntı) için, mükemmel bir oluk yaratmış oldunuz.

Sekil-6

Yukarıdaki şekilde aynı modeli X ışını “Xray” görsel stili ile görüyorsunuz.

Sekil-7

Son olarak, aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi oluğu daha net görebilesiniz diye nesneleri ayırdım ve görüntü noktasını değiştirdim.

Sekil-8

 

« Çubuklar ile AutoCAD ‘de Harika Eğriler Yaratma Öğreticisi
AutoCAD için 3 boyutlu 3B “3D” Görüntüleme İpuçları »