İki Nokta Arasındaki Orta Noktayı Bulma -Üçgenin Merkezi ve Diğer Alışılmamış Noktalar

Use AutoCAD’in hesap makinesi (orijinal olarak CAL komutu ve daha sonraları ve şimdi QUICKCALC komutu)  mevcut iki noktanın orta noktası veya üçgenin merkezi gibi hesaplanabilen noktaları bulabilmektedir. Bu komutu genellikle bir çizgiyi çizerken arka planda kullanırsınız.

Nesne Çıtçıtlarını Kullanma

Bir çizgiye başlamak (veya herhangi iki nokta arasında orta noktayı belirlemek) için, bir kısa yol vardır. Noktayı belirlemeniz için veri istemi (uyarı) geldiğinde, Shift tuşuna basarak sağ tıklayın. Daha sonra açılan nesne çıtçıtları kısa yol menüsünden 2 Noktanın Ortası “ Mid Between 2 Points” seçeneğini seçin.

İki Uç Nokta Arasına bir Çizgi Çizmek için QUICKCALC Komutunu Kullanma

Bir çizgiye QUICKCALC komutu ile iki nokta arasındaki orta noktadan başlamak için, aşağıdakileri yapın:

  • Nesne Çıtçıt Modunu kapalı duruma getirin. Böylece özellikle başka nesnelere çok yakınsanız, yanlışlıkla bir nesnenin tutamacını yakalamazsınız.
  • LINE komutunu çalıştırın.
  • Birinci noktayı belirleyin: “Specify first point:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, ‘quickcalc (veya sadece ‘qc) yazın ve Enter tuşuna basın.

Aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi ifade kutusuna, (end+end)/2 yazın ve Enter tuşuna basın.

Sekil-1

>> UÇ “END” çıtçıtı için nesne seçin: “Select entity for END snap:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, bir noktaya tıklamak için tıklama kutucuğunu kullanın.

>>  UÇ “END” çıtçıtı için nesne seçin: “Select entity for END snap:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, ikinci noktayı tıklayın.

Çizgiyi çizmeye devam edin. Çizgi belirlediğiniz iki noktanın ortasından başlayacaktır.

İki Merkez Arasına bir Çizgi Çizme

Çember merkezlerini kullanmak için, (cen+cen)/2 yazın ve aynı işlemleri takip edin.

Çizgiyi Çizmeye bir Üçgenin Merkezinden Başlama

Çizgiyi bir üçgenin merkezinden başlatmak için, benzer bir teknik kullanırsınız:

Nesne Çıtçıt Modunu kapalı duruma getirin. Böylece özellikle başka nesnelere çok yakınsanız, yanlışlıkla bir nesnenin tutamacını yakalamazsınız.

LINE komutunu çalıştırın.

Birinci noktayı belirleyin: “Specify first point:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, ‘quickcalc (veya sadece ‘qc) yazın ve Enter tuşuna basın.

Hızlı Hesap “QuickCalc“ iletişim kutusunun ifade kutusuna, (end+end)/3 yazın ve Enter tuşuna basın.

>> UÇ “END” çıtçıtı için nesne seçin: “Select entity for END snap:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, bir noktaya tıklamak için tıklama kutucuğunu kullanın.

>>  UÇ “END” çıtçıtı için nesne seçin: “Select entity for END snap:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, ikinci noktayı tıklayın.

>>  UÇ “END” çıtçıtı için nesne seçin: “Select entity for END snap:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, üçüncü noktayı tıklayın.

Çizgiyi çizmeye devam edin.

Aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi çizgi üçgenin merkezinden başlayacaktır.

Sekil-2

Dört Uç Noktasını Esas Alarak İki Çizginin Kesişimini Bulma

Şimdi de bir çizgiyi iki çizgiyi çizmeden bu iki çizginin kesişiminden başlatmak istediğinizi farz edelim.

LINE komutunu çalıştırın.

eri istemi (uyarısı) geldiğinde,  ‘qc yazın ve Enter tuşuna basın.

Hızlı Hesap “QuickCalc“ iletişim kutusunun ifade kutusuna, ill(end,end,end,end) yazın ve Enter tuşuna basın.

Veri istemi (uyarı) geldiğinde, birinci hayali çizginin uç noktasını seçin; sonrasında diğer uç noktasını seçin. Daha sonra ikinci hayali çizginin uç noktalarını seçin.

Çizgiyi çizmeye devam edin.

Sekil-3

İpucu: Şayet Hızlı Hesap “QuickCalc“ iletişim kutusunun Değişkenler “Variables” kısmını genişletirseniz, aynı işlemi yapmak için ille değişkenini seçebilirsiniz.