Görsel Sitil “Visual Style” Yaratma Öğreticisi

Posted on by on Eylül 13th, 2012 | 0 Yorum »

Görsel Sitiller “Visual StylesAutoCAD’in 2007 sürümüyle kullanıma sürülmüştü. Bu görsel sitiller “visual styles” bize çizdiğimiz nesnelerin nasıl görüneceğine yeni bir bakış yeteneği getiriyorlar. Bunlar vasıtasıyla yüzeylerin ve kenarların nasıl görüneceğini kontrol edebilmenin yanı sıra çiziminize arka plan “background”,  malzemeler “materials” ve ışıklar “lights”  ekleyebilirsiniz. — ve tüm bunları çiziminizi sıvama yapmadan “without rendering” yapabilirsiniz.

Görsel Sitiller “Visual Styles”  sunum kalitesinde çizimler yaratmak istediğiniz zaman önemlidirler. Sunum kalitesinde çizimlerden kastedilen çiziminizin çizdiğiniz nesnelerin gerçek görünümlerini yansıtırken aynı zamanda hala düzenlenebilir ve değiştirilebilir özellikte olmaya devam etmesidir. Bu görsel sitiller “visual styles” aynı zamanda çiziminizi daha açık bir şekilde görebilmeniz için size yardımcı olacaklardır.

Bir görsel sitil “visual style” yaratmak için, 3B “3D” şablonunu kullanarak yeni bir çizim başlatın. Çiziminizi bir 3 boyutlu 3B “3D” görünümde görüntüleyin (örneğin Güneydoğu “Southeast” izometrik görünüm.) ve aşağıdaki adımları takip edin:

 1. Şeritin Sıvama “Render” sekmesinde Görsel Sitiller “Visual Styles”  panelinin panel isminin sağ tarafındaki küçük ok işaretini tıklayarak Görsel Sitiller Yöneticisini “Visual Styles Manager”  açın. Bu yöneticiye (Görsel Sitiller Yöneticisi) aynı zamanda Görünüm “View” sekmesinin 3B Paletler “3D Palettes” Panelinden de ulaşabilirsiniz. Veya direkt olarak komut satırına VISUALSTYLES yazın ve Enter tuşuna basın.

Görsel Sitil Yöneticisi "Visual Style Manager"

 1. Yeni bir görsel sitile “visual style” temel teşkil etmesi için mevcut bir görsel sitili “visual style” kullanmak hem pratik hemde faydalı olacaktır. Bu makalede biz Kavramsal “Conceptual” görsel sitilini “visual style” temel olarak kullanacağız. Bunun için Görsel Sitiller Yöneticisinin “Visual Styles Manager” içindeki Kavramsal “Conceptual” görsel sitilini “visual style” sağ tıklayarak kopyala “copy” komutunu seçin.

Kavramsal “Conceptual” görsel sitilini “visual style”

 1. Görsel Sitiller Yöneticisinin “Visual Styles Manager” Görsel sitiller “visual styles” örnekleri kısmına sağ tıklayarak yapıştır “paste” komutunu seçin. Yeni görsel sitil “visual styles” örneği Kavramsal sitilinin 1. Kopyası ismi “Copy 1 of Conceptual”  ile görsel sitiller “visual styles” örnekleri kısmında görünecektir. Bu yeni görsel sitil “visual styles” örneğini sağ tıklayarak İsmi ve Tanımı Düzenle “Edit Name and Description” komutunu seçin.
 2. İsmi ve Tanımı Düzenle “Edit Name and Description” iletişim kutusunda, isim “name” kısmına Benim Kavramsalım tanım “description” kısmöına da Deneme yazarak OK düğmesine tıklayın.
 3. Yüzey Ayarları “Face Settings” kısmında, yüzey sitilinin “face style” Gooch ve ışıklandırmanın “lighting” Smooth yazdığına emin olun. Aydınlanma Şiddeti “Highlight Intensity” ve Bulanıklık “Opacity” değerlerinin her ikisi de kapalı anlamına gelen negatif sayılar olmalıdır.
 4. Malzeme “Materials” ve Renk “Color” kısmında, malzeme için kapalı “off” seçeneği aynen kalsın. Renk Modunu “Color Mode”  Gri tonları “Monochrome” seçeneğine ayarlayın. Gri tonları “Monochrome” seçeneğinin rengi beyaz (255,255,255) olmalıdır.
 5. Çevre Ayarları “Environment Settings” kısmında Gölgelendirme Gösterimi “Shadow Display” ve Arka planlar “Backgrounds” kapalı “Off” olarak ayarlanmalıdır.
 6. Kenar Ayarları “Edge Settings” kısmında, Kenar Modunu “Edge Mode”  Görünen Kenarlar “Facet Edges” olarak ayarlayın. Bu her yüzün kenarlarına bir çizgi yerleştirecektir.
 7. Renk “Color” seçimini mavi “blue” veya çiziminizle zıtlık “contrast” oluşturacak herhangi bir renge ayarlayın.
 8. Kenar Düzenleyicileri “ Edge Modifiers” kısmında, kısım isminin hemen sağ tarafında bulunan iki küçük sembollere tıkladığınızda dikkat ederseniz Çizgi Uzunluğu “Line Extension” değeri -6 ile 6 arasında değişmektedir. Solldaki küçük simgeyi seçin. Böylece çizgi uzunluğu “ine Extension” değeri 6 olarak ayarlanacaktır.
 9. Aynı alanda sağdaki küçük simgeye tıklayın. Unutmayın ki bu değişiklik kararsızlık rengini “color of the jitter” griden beyaza tüm renkleri kullanıma açacaktır.
 10. Kararsızlık “Jitter” öğesine tıklayın aşağı açılır listeden Düşük “Low” seçeneğini seçin.
 11. Buruşukluk Açısını “Crease Angle” 40 derece olarak ayarlayın. Bu eğri yüzeylerdeki görünen kenarlara çizilecek olan çizgi sayısını azaltacaktır. Şayet çiziminizde eğri yüzler yarsa, bu açıyı önce 20 derece olarak girin saha sonra minimum değer olan 1 derece ve en son olarak ta maksimum değer olan 180 derece girin ve farkları gözlemleyin. Sonuçlar çiziminizde eğri yüzler (yüzeyler) olup olmadığına bağlı olarak değişecektir. Buruşukluk Açısını “Crease Angle” tekrar 40 derece olarak ayarlayın.
 12. Hale boşluğunu “Halo Gap” %  0 da bırakın.
 13. Hızlı Siluet Kenarları “Fast Silhouette Edges” kısmında, Görünürlüğü “Visible” Evet “Yes” olarak ayarlayın.
 14. En “Width değerini 7 olarak girin. Bu dış kenarların daha kalın görünmesini sağlayacaktır.
 15. Gizlenen Kenarlar “Obscured Edges” kısmında, Görünürlüğü “Visible” Evet “Yes” olarak ayarlayın. Bu modelinizin katı olarak görünme hissini kaybettirmeden gizli kenarların görünmesini sağlayacaktır.
 16. Kesişim Kenarları “Intersection Edges” kısmında, Görünürlüğü “Visible” Hayır “No” olarak ayarlayın.
 17. Bu yarattığınız görsel sitili “visual style”  diğer çizimlerinizde de kullanabilmek için kaydetmelisiniz, Bunun için, Araç Paletlerini “Tools Palette” açın (Ctrl+3). Gri çubuğa sağ tıklayın ve açılan listenin altlarında yer alan Görsel Sitiller “Visual Styles”  paletini seçin.

Görsel Sitiller “Visual Styles” paleti

 1. Yeni görsel Sitilinizi bu görsel sitiller “Visual Styles” paletinin içerisinde istediğiniz yere sürükleyin ve bırakın.
 2. Bu yeni görsel sitilinizi “Visual Styles” Görsel Sitiller Yöneticisinden “Visual Styles Manager” kullanabilirsiniz.
« AutoCAD’i Güvenli olarak Hızlıca Kapatın ve Evinize daha erken Gidin
3 Boyutlu (3B) “(3D)” bir Katı Kavanoz Yaratma »