Sürekli çizgiyi (Polyline) veya Çubuğu (Spline) Parçalama

Posted on by on Temmuz 21st, 2012 | 0 Yorum »

Hiçbir nesneyi bir çoklu çizgi “polyline” veya çubuk “spline” boyunca eşit aralıklarla yerleştirmeniz gerekti mi?

Örneğin, bir parseli eşit parçalara veya 40 saniyelik kısımlara bölmek istersiniz. Hangi sebeple olursa olsun, bunu DIVIDE veya MEASURE komutlarını kullanarak kolayca yapabilirsiniz.
Bu komutlar özellikle nesneniz COPY ve ARRAY komutlarının işe yaramadığı eğrili bir çoklu çizgi “polyline” veya çubuk “spline” ise yararlıdır.

(Güncelleştirme: AutoCAD 2012 ile gelen yeni özellik, çoklu çizgi “polyline”lerin veya çubuk “spline”ların  hattı da dahil bir hat boyunca dizi “array” oluşturabilirsiniz.)

Ön tanımlı olarak, bu komutlar çiziminize noktasal nesneler yerleştirir, fakat aynı zamanda seçiminize göre öbek “block” da yerleştirebilirler. Hatta daha iyisi; şayet isterseniz, öbeği “block” bir çoklu çizgi “polyline” veya çubuk “spline” hattı boyunca döndürebilirsiniz.

Şayet bir noktasal nesne yerleştirmek istiyorsanız, öncelikle çiziminizde görülecek nokta tarzını belirleyin.  Şayet bir öbek “block” yerleştirmek istiyorsanız, yerleştireceğiniz öbeği “block” yaratın. Ayrıca şayet öbek “block” kullanıyorsanız, öbeğin “block” yerleştirme noktasının öbeğin “block” tam merkezinde olmasına dikkat edin, böylece, öbeğiniz “block” çoklu çizgi “polyline” veya çubuk “spline” hattı boyunca düzgün olarak yerleşecektir.

DIVIDE komutu noktasal nesneyi veya öbeği “block” istediğiniz nesne hattı boyunca hattı eş parçalara bölerek eşit aralıklarla yerleştirecektir (fakat gerçekte orijinal nesneyi parçalamayacak veya herhangi bir şekilde orijinal nesneyi etkilemeyecektir.) DIVIDE komutunu kullanmak için, aşağıdaki adımları takip edin:

  1. DIVIDE komutunu başlatın.
  2. Bölünecek nesneyi seçin”Select object to divide:” bilgi isteği geldiğinde, hattı boyunca noktasal nesne veya öbek “block” yerleştirmek istediğiniz nesneyi seçin.
  3. Parça sayısını girin veya [Öbek “Block”]: bilgi isteği geldiğinde, yaratmak istediğiniz parça sayısını girin, veya öbek “block” seçeneğini kullanmak istiyorsanız b harfine basın.
  4. Şayet öbek “block” seçeneğini kullanıyorsanız, yerleştirilecek öbeğin ismini girin “enter name of block to insert:” bilgi isteği geldiğinde, öbeğin ismini yazın. Öbeği “Block” nesne ile hizala? [Evet “Yes”/Hayır “No” bilgi isteği geldiğinde, y veya n harflerinden istediğinizi girin. Daha sonra parça sayısını girin “Enter the number of segments:” bilgi isteği gelecek, parça sayısını belirleyin ve enter a basın.

AutoCAD   noksal nesneleri veya öbekleri “blocks” nesnenizin hattı boyunca eşit aralıklarla yerleştirir.

MEASURE komutu DIVIDE komutu ile benzerdir, fakat MEASURE komutunda noktasal nesnelerin veya öbeklerin “blocks” yerleştirme aralıklarını siz belirlersiniz. İşte bu komutu nasıl kullanacağınız aşağıda:

  1. MEASURE komutunu başlatın.
  2. Ölçülecek nesneyi seçin “Select object to measure:” bilgi isteği geldiğinde, hattı boyunca noktasal nesne veya öbek “block” yerleştirmek istediğiniz nesneyi seçin.
  3. Parça uzunluğunu belirleyin veya [Öbek “Block”] “Specify length of segment or [Block]:” bilgi isteği geldiğinde, noktalar arası mesafeyi belirleyin veya öbek “block” seçeneğini kullanmak istiyorsanız b harfine basın.

Şayet öbek “block” seçeneğini kullanıyorsanız, yerleştirilecek öbeğin ismini girin “enter name of block to insert:” bilgi isteği geldiğinde, öbeğin ismini yazın. Öbeği “Block” nesne ile hizala? [Evet “Yes”/Hayır “No” bilgi isteği geldiğinde, y veya n harflerinden istediğinizi girin. Daha sonra parça sayısını girin “Enter the number of segments:” bilgi isteği gelecek, parça sayısını belirleyin ve enter a basın.
AutoCAD   noktasal nesneleri veya öbekleri “blocks” nesnenizin hattı boyunca eşit aralıklarla yerleştirir.

AutoCAD 2000 Menü Açıklamaları »