Makaleler

BTABLE Komutu

Bir bloğun varyasyonlarını Blok Özellikleri Tablosunda depolar. Bu komut yalnızca Blok Düzenleyicisinde “Block Editor” mevcuttur. Blok Özellikleri Tablosu “Block Properties Table”, önceden tanımlı parametreler, parametre kısıtları, kullanıcı parametreleri ve öznitelikler… DEVAMINI OKU »

BSAVEAS Komutu

Geçerli blok tanımının bir kopyasını yeni bir ad altında saklar. Aşağıdaki şekilde görünen Bloğu Farklı Kaydet “Save Block As“ iletişim kutusunu görüntülenir. BSAVEAS komutunu sadece Blok Düzenleyicisinde “Block Editor“ kullanabilirsiniz…. DEVAMINI OKU »

BASSOCIATE Komutu

Bir dinamik blok tanımında bir eylemi “action” bir parametre ile ilişkilendirir. Artık bir eylemi bir parametre ile ilişkilendirir. Böylece artık (ilişkisiz) bir eylem “action” bir parametre ile ilişkilendirilmiş olur. BASSOCIATE… DEVAMINI OKU »

BSAVE Komutu

O anki geçerli (Aktif) blok tanımını kaydeder. Değişiklikler o anki geçerli (aktif) blok tanımına kaydedilir. BSAVE komutunu sadece Blok Düzenleyicisinde “Block Editor” kullanabilirsiniz.  

BLOOKUPTABLE Komutu

Dinamik blok tanımı için bir arama tablosu oluşturur  veya görüntüler. Bir arama “lookup“ parametresi için bir arama “lookup“ eylemi “action” uygulandığında, aşağıdaki şekilde görünen Özellik Arama Tablosu “Property Lookup Table“… DEVAMINI OKU »

BLOCK Komutu

Seçilen nesnelerden bir blok tanımı oluşturur. Aşağıdaki şekilde görünen Blok Tanımı Block Definition“ iletişim kutusu görüntülenir. Şayet komut satırına -BLOCK komutunu girerseniz, seçenekler ekranda veri istemi (uyarı) olarak görüntülenir. Nesneleri… DEVAMINI OKU »

BGRIPSET Komutu

Bir parametreyle ilişkili tutamaçları oluşturur, siler veya sıfırlar. Ayrıca bir parametre için görüntülenecek tutamaç sayısını belirtir. Ayrıca bir parametrenin tutamaç yerlerini varsayılan konumuna sıfırlar. BGRIPSET komutunu sadece  Blok Düzenleyicisinde “Block… DEVAMINI OKU »

BESETTINGS Komutu

Aşağıdaki şekilde görünen Blok Düzenleyici Ayarları “Block Editor Settings“ iletişim kutusunu görüntüler. Blok Düzenleyici Ayarları “Block Editor Settings“ iletişim kutusunda, Blok Düzenleyicisinde “Block Editor” kullanacağınız parametre, eylem “action” gibi tüm… DEVAMINI OKU »

BEDIT Komutu

Blok Düzenleyicinde “Block Editor” blok tanımını açar. Aşağıdaki şekilde görünen Blok Tanımını Düzenle “Edit Block Definition“ iletişim kutusu görüntülenir. Oluşturulacak yeni bir blok tanımı için bir ad tanımlamak veya düzenlemek… DEVAMINI OKU »

BACTIONTOOL Komutu

Dinamik blok tanımına bir eylem “action” ekler.   Eylemler “Action”, bir blok referansının özel özellikleri bir çizimde manipüle edildiğinde dinamik bir blok referansının geometrisinin nasıl taşınacağını veya değişeceğini tanımlar. Eylemleri… DEVAMINI OKU »