Bir Nesneyi bir önceki Ölçü kadar Taşıma (3 kez Enter’a basma)

Posted on by on Ağustos 6th, 2012 | 0 Yorum »

Bir nesneyi kaydırmak için deplasman yöntemini kullandığınız zaman, AutoCAD sonraki kaydırma “move” komutlarında kullanmak için girdiğiniz deplasman miktarını unutmaz.

Nedir bu deplasman yöntemi?

Başlama noktasını belirleyin “Specify base point” veya [Yerdeğiştirme “Displacement” ] < Yerdeğiştirme [Displacement”>:  bilgi isteği geldiğinde, X,Y koordinatlarını belirlemelisiniz. Örneğin;  seçili nesneyi 4 birim yukarı taşımak için, 0,4 girmelisiniz.

Başka bir nesneyi 4 birim yukarı taşımak isterseniz.

MOVE komutunu komut satırına yazın ve nesneyi seçin. Şimdi 3 kez enter a basın:

  • İlk Enter, seçim işlemini bitirmek için.
  • İkinci Enter,  Başlama noktasını belirleyin “Specify base point” veya [Yerdeğiştirme “Displacement” ] < [Yerdeğiştirme “Displacement” ]>:  bilgi isteğinde [Yerdeğiştirme “Displacement” ]>:  değerini girebilmek için.
  • Üçüncü Enter, nesneyi en son deplasman değeri olan  (0,4) 4 birim yukarı taşımak için. Bilgi isteği şöyle görünecektir: Yerdeğiştirme “Displacement” ölçüsünü belirleyin: “ Specify Displacement” <0.00, 4.00, 0.0000>:

AutoCAD nesneyi 4 birim yukarı taşıyacaktır. Bu kadar basit!

Aynı zamanda, bu işlemi COPY komutu ile de yapabilirsiniz. Fakat MOVE komutu için kullanmış olduğunuz taşıma değeri ( 0,4)  yeni başlatacağınız COPY komutu için kaydedilmeyecektir. Aynı şekilde tersi de kaydedilmeyecektir. Yani önce verilen komut sonrakinden farklı ise, ilk komutta girilen deplasman değeri unutulur.

« Bir Yerleşimde “Layout” Detayları ve Kesitleri Yaratmayı Otomatikleştirme
Mimari Ölçü Stili “Dimension Style” Yaratma »