Bir Nesneyi bir önceki Ölçü kadar Taşıma (3 kez Enter’a basma)

Bir nesneyi kaydırmak için deplasman yöntemini kullandığınız zaman, AutoCAD sonraki kaydırma “move” komutlarında kullanmak için girdiğiniz deplasman miktarını unutmaz.

Nedir bu deplasman yöntemi?

Başlama noktasını belirleyin “Specify base point” veya [Yerdeğiştirme “Displacement” ] < Yerdeğiştirme [Displacement”>:  bilgi isteği geldiğinde, X,Y koordinatlarını belirlemelisiniz. Örneğin;  seçili nesneyi 4 birim yukarı taşımak için, 0,4 girmelisiniz.

Başka bir nesneyi 4 birim yukarı taşımak isterseniz.

MOVE komutunu komut satırına yazın ve nesneyi seçin. Şimdi 3 kez enter a basın:

  • İlk Enter, seçim işlemini bitirmek için.
  • İkinci Enter,  Başlama noktasını belirleyin “Specify base point” veya [Yerdeğiştirme “Displacement” ] < [Yerdeğiştirme “Displacement” ]>:  bilgi isteğinde [Yerdeğiştirme “Displacement” ]>:  değerini girebilmek için.
  • Üçüncü Enter, nesneyi en son deplasman değeri olan  (0,4) 4 birim yukarı taşımak için. Bilgi isteği şöyle görünecektir: Yerdeğiştirme “Displacement” ölçüsünü belirleyin: “ Specify Displacement” <0.00, 4.00, 0.0000>:

AutoCAD nesneyi 4 birim yukarı taşıyacaktır. Bu kadar basit!

Aynı zamanda, bu işlemi COPY komutu ile de yapabilirsiniz. Fakat MOVE komutu için kullanmış olduğunuz taşıma değeri ( 0,4)  yeni başlatacağınız COPY komutu için kaydedilmeyecektir. Aynı şekilde tersi de kaydedilmeyecektir. Yani önce verilen komut sonrakinden farklı ise, ilk komutta girilen deplasman değeri unutulur.