AutoCAD’de Gruplar

AutoCAD’de öbeklerin “blocks” çok faydalı olduklarını hepimiz biliriz ve bunlar grupların varlığını ihmal etmemize; gruplar yerine öbekleri “blocks” kullanmamıza neden olabilirler. Bununla birlikte, aslında gruplar öbeklerden “blocks” çok farklı çalışmakta ve birçok durumda öbek  “block” yerine grup kullanmak daha faydalıdır.

Bir öbek “block” yerine bir grup kullanmanın asıl avantajlarından bir tanesi aynı öğeyi (nesneyi) bir gruptan daha fazla sayıda gruba dahil edebilme özgürlüğüne sahip oluşunuzdur. Yani, şayet belirli bir öğe (nesne) seti ortak öğelerin (nesnelerin) seçili grubuna ait olursa, sadece aynı öğeler (nesneler) setini içeren iki (veya daha fazla) grup yaratabilirsiniz. Diğer öğelerin (nesnelerin) o grupla ilişkisi ne olursa olsun ve aynen bir öbekte “block” olduğu gibi gruptaki öğelerden (nesnelerden) bir tanesi üzerine tıklayarak, tüm seti seçebilirsiniz.

Grupları kullanmak için, komut satırından GROUP komutunu çalıştırabilir veya Ev “Home” sekmesi üzerinde > Gruplar “Groups” panelindeki Grup “Group” komut düğmesini seçebilirsiniz. Bu işleminiz size gruplarınızı yönetme ve isimlendirme olanağı sağlayacak olan Nesne Gruplama “Object Grouping” iletişim kutusunu görüntüleyecektir. Bir gruptaki öğelerden (nesnelerden) bir tanesinin üzerine tıkladığınız zaman, seçimin nasıl yapılacağının kontrol edilebilir olduğunu unutmayın. Seçilebilir “Selectable” işaretleme kutusu işaretli olduğunda tüm grup seçilirken; Seçilebilir “Selectable” işaretleme kutusu işaretli olmadığında sadece üzerine tıklanan öğe seçilir.

Yani kısacası, grupları kullanmalısınız – şayet gerçekten öbekleri “blocks” tekrar tekrar kullanmıyorsanız,  bu çizimi gereksiz yere şişireceği için, sürekli sadece öbekleri “blocks” kullanmayın. Gruplar genellikle daha işlevseldirler.