AutoCADde Dinamik Öbekler Ne zaman ve Niçin?

Dinamik Öbek-1

Şayet bir nesnede veya bileşende farklılıklar içeren öbek “block” kütüphaneniz varsa ve siz bu öbekleri farklı ölçeklerde ve farklı dönme açılarıyla çiziminize yerleştiriyorsunuz, muhtemelen dinamik öbeklerle “blocks” çok fazla zaman kaybediyorsunuz. Örneğin; farklı boylarda gelen bir masanız olsun, her masanın boy farklılıği için tek tek uğraşmak yerine bir dinamik öbek “dynamic block” yaratabilir ve boy farklılıklarını tanımlayabilirsiniz. Dinamik öbeğiniz “dynamic block” size değişen masa boylarını tanımlamada daha fazla esneklik sağlayacaktır.

Tabiki dinamik öbek “dynamic block” yaratmak biraz zaman alabilir. — bildiğiniz gibi her zaman basit olan az zaman alır fakat karmaşık olan uzun sürer. Bu yüzden, dinamik öbekler “dynamic blocks” için en yaygın kullanım yolu bir öbek kütüphanesi “block library” oluşturmaktır. Bu şu demektir, genellikle mevcut çiziminiz için dinamik öbekler “dynamic blocks” tanımlamak yerine, dinamik öbekleri “dynamic blocks” yaratın ve sonraki çizimlerinizde kullanmak üzere kaydedin.

Fakat mevcut çiziminizde bazı farklılıkları olan birçok bileşen çizme ihtiyacınız varsa, kendinize zaman kazandırmak için hızlı dinamik öbekler “quick dynamic blocks” yaratabilirsiniz.

Dinamik öbekler “dynamic blocks” yaratma işleminin ilk kısmı bir öbek “block” tanımlamaktır. İş akışını aşağıda gözden geçirelim:

  1. Öbek kütühanenizde, çiziminizde veya yeni bir çizimde bir öbek “block” yaratın.
  2. Home “Ev” sekmesini seçin

Home “Ev sekmesi ⇒ Öbek “Block” paneli ⇒ Block Editor (BEDIT komutu)

veya yarattığınız öbeğe “block” çift tıklayın.

Öbek Tanımı Düzenle “Edit Block Definition” iletişim kutusunda öbek “block” seçeneğini seçin ve OK düğmesine tıklayın. Öbek düzenleyici “Block Editor”  penceresi açılacaktır. (BEDIT komutu ile de başlıyabilirsiniz, yarattığınız öbeğin “block” ismini seçin ve açılacak olan . Öbek düzenleyici “Block Editor”  penceresinde nesnelerinizi yaratın.

  1. Değiştirgeleri “Parameters”, ilişkili eylemleri “actions” veya geometrik parametrik kısıtları “geometric parametric constraints” ekleyin.

Buradan sonrası dinamik öbek “dynamic block” yaratmak için.

  1. Öbek Tanımını “Block Definition” Öbek düzenleyicide “Block Editor” kaydedin.
  2. Öbek düzenleyiciyi “Block Editor” kapatın.
  3. Şayet çizim sadece bu öbeği içerecekse, öbeğin “block” çizimin içerisinde nereye yerleştirileceğini tanımlamak için BASE komutunu kullanın, genellikle öbek “block” üzerinde bir yerlerdedir. Bu işlemi her dosyada bir öbek “block” içeren öbek kütüphanesi “block library” yaratırken de yapın.
  4. Çizimi kaydedin.

Bu işlemi öbek “block” sayısı kaç olursa olsun her bir öbek “block” izlemeniz gerekir. Öbekleriniz “Blocks” tanımlandığı zaman, dinamik öbeğinizi “dynamic block” çiziminize yerleştirmek için aşağıdakileri izleyin:

  1. O anki çiziminizde INSERT komutunu kullanarak dinamik öbeğinizi “dynamic block” çiziminize yerleştirebileceğiniz gibi, Tasarım Merkezini “Design Center” kullanarak ta dinamik öbeğinizi “dynamic block” çiziminize yerleştirebilirsiniz.
  2. Öbeğin “block” özel tutamaçlarını “grips” görmek için, öbeği “block” seçin. Bu özel tutamaçlar “grips” öbeğin “block değiştirebileceğiniz yerlerini göstermektedir.
  3. Genellikle; öbeği “block” düzenlemek için, tutamacı “grips” tıklar ve sürüklersiniz. Bazı dinamik öbek değiştirgeleri “dynamic block parameters” görünebilirliği ve seçenekleri aşağı açılır listeden veya tablodan seçerek tanımlamanıza izin verir.

Aşağıda masa uzunluğunu tutamaçları kullanarak sündürme “strech” işlemini görüyorsunuz.

Dinamik Öbek-2