AutoCAD ve Excel – Cennette Yaratılmış Uyum

Posted on by on Şubat 18th, 2014 | 0 Yorum »

Komutları AutoCAD’e girmek için birçok yol bulunmaktadır. AutoCAD kullanmakta ana yöntem olan komut satırı ile komut girişine aşina olabilirsiniz. Ayrıca büyük olasılıkla aslında komutları komut satırına gönderen kısa yollar olan araç çubuklarını da biliyorsunuzdur. AutoCAD’in komut satırından verileri nasıl kabul ettiğini anlamak sizin kendi veri giriş yolunuzu türetmenize imkân sağlayacaktır ve en faydalı yollardan bir tanesi komutları kopyalayarak direkt olarak komut satırına yapıştırmaktır.

Aşağıdaki komut listesini kopyalayın ve komut satırına yapıştırın:

LINE 0,0 30,45
LINE 30,45 60,77.9422863405995
LINE 60,77.9422863405995 90,90
LINE 90,90 120,77.9422863405995
LINE 120,77.9422863405995 150,45
LINE 150,45 180,1.10263360941776E-14
LINE 180,1.10263360941776E-14 210,-45
LINE 210,-45 240,-77.9422863405995
LINE 240,-77.9422863405995 270,-90
LINE 270,-90 300,-77.9422863405995
LINE 300,-77.9422863405995 330,-45
LINE 330,-45 360,-2.20526721883552E-14  

Bir seri LINE komutu ile çizilmiş bir sinüs eğrisi görüyor olmalısınız. Bunun ne anlamı var mı diyorsunuz. Tamam, sinüs eğrisinin çizimi kopyala ve direkt olarak komut satırına yapıştır komutuna sadece keyfi bir örnektir. Ki burada bu kavram kopyaladığımız komutlar listesinin yaratılması için Excel programının kullanıldığı konusuna giriyor. İşte b yukarıdaki komutlar listesini nasıl yarattığım aşağıdadır:

Burada koordinatların yaratılma metodu önemli değildir – sizin odaklanmanız gereken asıl konu komutu yaratan formüldür:

="LINE " & E3 & "," & F3 & " " & E4 & "," & F4 & " "

Excel’in & operatörü ile hücre birleştirme özelliğini kullanarak Excel hücrelerinin içeriklerini daha sonra kopyalayarak AutoCAD’e yapıştırmak suretiyle bir komut çalıştırabilir hale getirebiliriz. Bunu esas alarak, her veri satırı ile birlikte bazı komutları birlikte kullanabilir ve basit bir çizgi çizmekten ziyade daha karmaşık işlemleri yapmanıza olanak sağlayan amaçlar için kullanabilirsiniz. Yani, şayet bir rögarın konumunu belirten koordinatlara sahipseniz ve her bir koordinatın ilgili ID numarası varsa, öncelikle doğru konumda kolayca bir çember yaratabilir ve daha sonra aynı konuma ID numaralarını gösteren yazılar yerleştirebilirsiniz. Şayet bir öbeğiniz “block” varsa, yazıları yerleştirmek için, formülünüz yerine INSERT komutunu kullanabilirsiniz. Olasılıklar sonsuzdur. Bir Excel dosyasında binlerce koordinat ve diğer bilgiler olan bir arazi topografya projesinde çalıştığım zamanı asla unutmayacağım. İlk başta bu kadar çok koordinat verisini AutoCAD’e girmek gözümü korkutmuş olsa da biraz bilgi ile bu iş kopyala & yapıştır yapmak kadar kolay bir hale gelmişti.

« VISRETAIN Sistem Değişkeni – Xrefler “Xrefs” Tabaka Durumlarını Kaydetmiyor
AutoCAD’de Komutların Önüne Konan Tire İşareti »