AutoCAD Öğreticisi: Birbirine karıştırmak için Bölgeler “Regions” Yaratın

Posted on by on Eylül 28th, 2012 | 0 Yorum »

Bölge “Region” AutoCAD nesneleri içerisinde ilginç bir tiptir. Onu 2 boyutlu 2B “2D” bir yüzey olarak düşünebilirsiniz. Bölgeler “Regions” her zaman kapalı olup sürekli çizgiler “polylines” gibi görünürler. Fakat AutoCAD bölgeler “regions” ile aşağıdakiler gibi ilginç şeyler yapabilir:

  • Kütle merkezini, Atalet Momentini ve kütle durağanlığını hesaplayabilir.
  • 3 boyutlu 3B “3D “ katılar “solids” yaratmak için bölgeleri çekip uzatır “extrude”
  • Birleştirir (UNION komutu), çıkartır ve karmaşık şekiller yaratmak için bölgeleri kesiştirir.

Bir bölge “region” yaratmak için aşağıdaki adımları takip edin:

  1. Kapalı alanlar oluşturan nesneleri çizin. Kapalı sürekli çizgiler “polylines”, kapalı çubuklar “splines”, çemberler “circles”, elipsler “ellipses” ve çizgiler, yaylar “arcs” ve eliptik yayların  “eliptical arcs” kombinasyonunu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki şekilde görüldüğü gibi nesneler birbirleri ile kesişmemelidir. Aşağıda basit bir örnek görüyorsunuz:

Bölgeler "Regions" yaratın

Bölge “Region” için Nesneler (dikdörtgen ve çember)

  1. Şayet orjinal nesnelerinizi koruyup (orjinal nesneleri bölgeye “region” çevirmeyip), bu nesneleri kullanarak bir bölge “region” yaratmak istiyorsanız, komut satırına delobj yazarak Enter tuşuna basın. DELOBJ için yeni değeri girin <1>: “Enter new value for DELOBJ <1>:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, sıfır (0) yazıp enter tuşuna basın.
  2. Komut satırına REGION (REG) yazıp Enter tuşuna basarak komutu başlatın.
  3. Nesneleri seçin: “ Select objects:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, tüm nesneleri seçin (seçiminizi yukarıdaki şekilde görülen dikdörtgenin içerisinde bulunan çember gibi tüm iç nesneleri dahil edecek şekilde yapın.) Seçimi bitirin.
  4. Çemberi dikdörtgenden çıkartmak için, SUBTRACT komutunu başlatın.  Kendisinden çıkartma yapılacak katıları, yüzeyleri ve bölgeleri seçin… Nesneleri seçin: “ Select solids, surfaces, and regions to subtract from .. Select objects:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, en dıştaki nesneyi seçin. (bu örnekte dikdörtgen) Seçimi bitirin.
  5. Çıkartılacak katıları, yüzeyleri ve bölgeleri seçin… Nesneleri seçin: “ Select solids, surfaces, and regions to subtract. Select objects:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, en içteki nesneyi seçin. (bu örnekte çember) Seçimi bitirin.

AutoCAD içinde bir boşluk (çember) olan iki boyutlu 2B “2D” bir dikdörtgensel bölge “region” yaratacaktır.

Bölgeler "Regions" yaratın

İçerisinde bir delik olan Bölge “Region”

« Basit Bir Kağıt Seti Yaratın
Bir Dikdörtgenin “Rectangle” Bütünlüğünü Koruma »