AutoCAD Klavye Kısa Yollarını Kullanarak Daha Hızlı Çizim Yapma

Klavye kısa yolları AutoCAD’de işinizi daha hızlı yapmanızı sağlayabilmektedirler. Ön tanımlı AutoCAD klavye kısa yollarını kullanabileceğiniz gibi; kendi kısa yollarınızı da yaratabilirsiniz.

 

AutoCAD ile birlikte ön tanımlı olarak gelen klavye kısa yolları aşağıdadır:

F1: Yardım “Help” penceresini görüntületir

F2: Metin Penceresine “Text Window” geçiş yaptırır

F3: Çalışan Nesne Çıtçıt “OSNAP” moduna geçiş yaptırır

F4: Tablet moduna geçiş yaptırır

F5İzometrik Düzlem “ISOPLANE” moduna geçiş yaptırır

F6: Dinamik KKS “UCS” moduna geçiş yaptırır

F7: Karelaj “GRID” moduna geçiş yaptırır

F8: Diklik “ORTHO” moduna geçiş yaptırır

F9: Nesne Çıtçıt “SNAP” moduna geçiş yaptırır

F10: Açısal İzleme “Polar Tracking” özelliğine geçiş yaptırır

F11: Nesne Çıtçıt İzleme “Object Snap Tracking” özelliğine geçiş yaptırır

F12: Dinamik Veri Giriş “Dynamic Input” özelliğine geçiş yaptırır

CTRL+0: Boş ekrana geçiş yaptırır

CTRL+1: Özellikler “ Properties” paletine geçiş yaptırır

CTRL+2: Tasarım Merkezi “Design Center” paletine geçiş yaptırır

CTRL+3: Araç Paletleri “ Tool Palettes” penceresine geçiş yaptırır

CTRL+4: Sayfa Seti Yöneticisine “ Sheet Set Manager” geçiş yaptırır

CTRL+6: Veri tabanı Bağlantı Yöneticisine “ dbConnect Manager” geçiş yaptırır

CTRL+7: İşaretleme Seti Yöneticisine “ Markup Set Manager” geçiş yaptırır

CTRL+8: Hızlı Hesap hesap makinesi “ QuickCalc calculator” paletine geçiş yaptırır

CTRL+9: Komut penceresine “Command window” geçiş yaptırır

CTRL+A: Çizimdeki tüm nesneleri seçer

CTRL+SHIFT+A: Gruplar “Groups” arasında geçiş yaptırır

CTRL+B: Çıtçıt “Snap” moduna geçiş yaptırır

CTRL+C: Seçili nesneleri panoya kopyalar

CTRL+SHIFT+C: Seçili nesneleri belirlenen Temel Noktası “Base Point“ ile panoya kopyalar

CTRL+D: Dinamik KKS’ye “ UCS“ geçiş yaptırır

CTRL+E: İzometrik düzlemler arasında geçiş yaptırır

CTRL+F: Çalışan nesne çıtçıtları “object snaps” arasında geçiş yaptırır

CTRL+G: Karelajı “Grid” açar kapatır

CTRL+H: Tıklama Stilini “PICKSTYLE” açar kapatır

CTRL+I: Koordinatları “COORDS” açar kapatır

CTRL+J; CTRL+M: Çalıştırılan son komutu tekrarlar (Enter tuşuna basmak da aynı şeyi yapar)

CTRL+L: Diklik “Ortho” modunu açar kapatır

CTRL+N: Yeni bir çizim yaratır

CTRL+O: Mevcut bir çizimi açabilmek için Dosya Seç “Select File” iletişim kutusunu açar

CTRL+P: O anki (Aktif) çizimi bastırmak/yazdırmak için Yazdır/Bastır “Prints/Plots” penceresini açar

CTRL+R: Yerleşim “Layout” Görüntü Bakışları “Viewports” arasında geçiş yaptırır

CTRL+S: O anki (Aktif) çizimi kaydeder

CTRL+SHIFT+S: Farklı Kaydet “Save As” iletişim kutusunu açar

CTRL+T: TABLET modunu açar kapatır

CTRL+V: Panodaki verileri o anki (aktif) çizime yapıştırır

CTRL+SHIFT+V: Panodaki verileri öbek “block” olarak o anki (aktif) çizime yapıştırır

CTRL+X: Seçili nesneleri o anki (aktif) çizimden keserek panoya alır

CTRL+Y: Geri al “Undo” eyleminin işlemesini iptal eder

CTRL+Z: Son eylemi geri alır

CTRL+[; CTRL+\: O anki (Aktif) komutu iptal eder (Esc tuşuna basmak da aynı şeyi yapar)

CTRL+PAGE UP: O anki (Aktif) yerleşim “layout” sekmesinin solundaki sonraki görüntü “layout” sekmesine gider

CTRL+PAGE DOWN: O anki (Aktif) yerleşim “layout” sekmesinin sağındaki sonraki görüntü “layout” sekmesine gider

ALT+F11: Visual Basic Düzenleyicisini “Visual Basic Editor” görüntületir

ALT+F8: Makrolar “Macros” iletişim kutusunu görüntületir

Sizde kendi klavye kısa yollarınızı yaratabilirsiniz. Kendi klavye kısa yollarınızı yaratmak için, detayları AutoCAD Özel Komutları Yaratın ve Klavye Kısayolu Ekleyin” isimli makalemde bulabilirsiniz.