AutoCAD Çiziminizde Nesneleri Şeffaflık “Transparency” Özelliği ile Yaratın

Posted on by on Ekim 23rd, 2012 | 0 Yorum »

AutoCAD bize 2011 sürümüyle birlikte nesneler için şeffaflık “transparency” özelliğini tanıttı. Şeffaflık “Transparency” size sunuma hazır çizimler yaratma fırsatı sunar. Bir nesneyi %90 şeffaflığa kadar çizebilirsiniz. Aşağıdaki şekilde %60 şeffaflıkta katı dolgu tarama “solid fill hatch” yapılmış ağaçları görüyorsunuz.

 

 

Diğer nesne özellikleri gibi, bir tabaka “layer” yaratarak şeffaflığı “transparency” tabaka “layer” özelliği olarak belirlemek için Tabaka Özellikleri Yöneticisini “Layer Properties Manager” kullanmanız gerekmektedir. Aşağıdaki şekilde kırmızı renkli tabakanın %75 şeffaf “transparent” olarak oluşturulduğunu görüyorsunuz.

 

Şeffaflık “Transparency” bir nesneyi betimleyen çizgiler için işe yaramamakla birlikte, katı dolgu taramalar “solid fill hatches” veya geçişli taramalar “gradient hatches” için oldukça faydalıdır. Aşağıdaki şekilde şeffaflığı olmayan (ışık geçirmeyen) mavi tabaka”layer” üzerine çizilmiş çemberin üstünde %75 şeffaf kırmızı tabaka “layer”üzerine çizilmiş kırmızı çemberi görüyorsunuz. Sonuç iki çemberin üst üste binen kısımlarında mor renk olarak ortaya çıkıyor.

Kısmen şeffaf katı dolgu taramalı “hatch” bir nesne yaratmak için, aşağıdaki adımları takip edin:

 1. Tabaka Özellikleri Yöneticisini “Layer Properties Manager” açın (LAYER komutu).
 2. Yeni Tabaka “New Layer” düğmesine tıklayın ve tabakaya bir isim verin.
 3. Bu yeni tabakanın Renk “Color” kolonunda, renk örneğine tıklayın ve açılan renk paletinden bir renk seçin.
 4. Tabaka Şeffaflığı “Layer Transparency” iletişim kutusunu açmak için bu yeni tabakanın Şeffaflık “Transparency” kolonuna tıklayın ve 0 ile 90 arasında (0 ön tanımlı değer olup tamamen opak (saydam olmayan) 90 ise tamamen  şeffaftır). Daha sonra OK düğmesine tıklayın.
 5. Tabaka özelliklerinde şayet varsa istediğiniz diğer ayarlamaları yapın ve Tabaka Özellikleri Yöneticisini “Layer Properties Manager” kapatın.
 6. Ev “Home” sekmesi içerisinde > Tabakalar “Layers” Panelinde > Tabaka “Layer” aşağı açılır listesinden, az önce yarattığınız yeni tabakayı seçerek onu o anki (aktif) tabaka “current” layer” yapın.
 7. Kapalı bir nesne çizin.(bu nesne yukarıdaki şekilde göründüğü gibi bir çember veya bir dikdörtgen olabilir.)
 8. Ev “Home” sekmesi içerisinde> Çizim “Draw” Panelinde> Tara “Hatch” komutunu seçin.
 9. Aşağıdaki şekilde görülen Tarama ve Dolgu “Hatck and Gradient” iletişim kutusunun Tarama “Hatch” sekmesinin Doku “Pattern” kısmından, Katı “Solid” dokuyu seçin.
 10. İç noktaya tıklayın veya  [Nesneleri seçin/Ayarlar]: “Pick internal point or [Select objects/seTtings]:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, kapalı nesnenizin içine tıklayın.
 11. Katı dolgu taramayı “solid fill hatch” kabul etmek için Enter tuşuna basın ve komutu bitirin.

« Araç İpuçlarını Görüntüleme Kontrolü
Kot Noktalarından Eş Yükselti Eğrileri Yaratın »