AutoCAD Çizimindeki Yazı Stillerinin “Text Styles” Listesini Bastırma

Zaman zaman çiziminizdeki yazı stillerinin çıktısını almak isteyebilirsiniz. (Ayrıca CHECKSTANDARDS komutu kullanarak yazı stillerini kontrol de edebilirsiniz.) 

Bu işlem tabaka listesi yaratma işlemine benzemektedir:

  1. Komut satırına –style yazın.
  2. Yazı stili ismini girin veya [?] <STANDARD>:  “Enter name of text style or [?] <STANDARD>:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, ? (soru işareti) yazın ve Enter tuşuna basın.
  3. Listelenecek yazı stilini (stillerini) girin <*>: “Enter text style(s) to list <*>:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde, Enter tuşuna basın.
    AutoCAD Metin penceresi o anki (aktif) çiziminiz içerisindeki yazı stilleriniz ve bunların özellikleriyle birlikte açılacaktır.
  4. Tüm listeyi seçin ve Windows panosuna kopyalayın. (Seçtikten sonra Ctrl+C tuşlarına basın).
  5. Notepad veya Microsoft Word gibi herhangi bir yazı düzenleyiciyi açın ve Windows panosuna kopyaladığınız listeyi yeni bir dokümanın içerisine yapıştırın (Ctrl+V tuşlarına basın).

Sekil-1