AutoCAD 2000 Menü Açıklamaları

Aşağıdaki dokümanda AutoCAD 2000’in Menü Açıklamalarını bulabilirsiniz.

AutoCAD 2000’de yedi adet çekme menü vardır. Ancak özelleştirme araçları ile çok değişik
fonksiyonlara sahip yüzlerce menü hazırlama imkânına sahip olduğunuzu hatırlatmalıyım. Bunlar:

1. Dosya “File” Menüsü:
Dosya “File” menüsü AutoCAD’in dosya yönetim merkezidir. Her türlü dosya işlemi
burada yapılır.

2. Düzenle “Edit” Menüsü:
Düzenle “Edit” menüsü AutoCAD’in düzenleme araçlarını içerir. Windows
programlarına aşina olanlarının sık sık kullandıkları araçların Autocad’deki
uygulamalarıdır.

3. Görüntü “View” Menüsü:
View menüsü AutoCAD’in çizim görünümlerinin ayarlandığı ve işlendiği bir alandır.

4. Yerleştir “Insert” Menüsü:
Yerleştir “Insert” menüsü AutoCAD ortamında ürettiğimiz çizim öbekleri “blocks” ve
çizimler ile başka platformlarda üretilen çizimlerin Autocad ortamında
değerlendirilmesini içerir.

5. Biçimlendir “Format” Menüsü:
Format menüsü AutoCAD’de çalışma araçlarımız için gerekli ayarlamaların yapıldığı
ve verilerin girildiği alandır.

6. Araçlar “Tools” Menüsü:
Tools menüsü, AutoCAD’in sistem değerlerini, araçlarını ve Autocad için hazırlanmış
özelleştirme programlarının yüklenme araçlarını içerir.

7. Çizim “Draw” Menüsü:
Draw menüsü AutoCAD’in her türlü çizim elemanlarını, 2-boyutlu ve 3-boyutlu çizim
araçlarını, yazı ve tarama fonksiyonlarını içerir.

PDF Doküman: AutoCAD 2000 Menü Açıklamaları