Açı Kısıtlı Çizme

Bazen başkaları için çok uzun bir şekilde yapılan önce çizgiyi çizip sonra döndürmek suretiyle yapılabilen çizgiyi belirli bir açıda çizme işlemini kolay şekilde ve hızlıca çizmek istiyor musunuz?

Şayet istiyorsanız ve bunu başaramıyorsanız, çok şanslısınız. Çünkü bu kısa makalemde bu ipucunu bulacaksınız.

Çizgiyi belirli bir açıda çizmek istediğiniz zaman, çizginin başlangıç koordinatını belirledikten sonra çizginin uzunluğunu girin daha sonra ise, küçüktür (<) işaretine basın ve istediğiniz açı değerini girin. Bu açı değeri çizginin X ekseni ile yapacağı açıdır. Örneğin: 0,0 koordinatın başlayan 15 birim uzunluğunda ve X ekseni ile 45 derece açılı bir çizgi çizmek için, aşağıdaki adımları takip edin:

  1.  Komut satırını LINE (L) yazıp Enter tuşuna basın.

2. Başlangıç noktasını belirleyin: “Specify first point:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde 0,0 yazıp Enter tuşuna basın.

3. Sonraki noktayı belirleyin: “Specify next point:” veri istemi (uyarısı) geldiğinde 15 yazıp Enter tuşuna basın.

4. Daha sonra küçüktür (<) işaretine basıp 45 yazın ve Enter tuşuna basın.

5. Aşağıdaki şekilde gördüğünüz gibi, 0,0 koordinatından başlayan 15 birim uzunluğunda ve X ekseni ile 45 derece açı yapan bir çizgi elde etmiş olacaksınız.

NOT: Açı değeri olarak girilen pozitif değerler çizgiyi X ekseninin üst kısmına doğru, negatif değerler ise, X ekseninin alt kısmına doğru açılı çizdirecektir!.