3 Boyutlu 3B “3D” AutoCAD Çizimlerinde Küresel Koordinatları “Spherical Coordinates” Kullanın

Posted on by on Kasım 4th, 2012 | 0 Yorum »

Küresel Koordinatlar “Spherical Coordinates” AutoCAD’de üç boyutta 3B “3D” koordinatları belirlemenin bir yoludur. Genellikle, bunları LINE komutuyla kullanırsınız. Bir katıda “solid” veya yüzeyde “surface” bir koordinatı bulmak için, çok iyidirler. Daha önceki makalemde küresel koordinatlarla benzer olan silindirik koordinatlardan bahsetmiştim.

Küresel Koordinatlar “Spherical Coordinates” mesafe<açı<mesafe “distance<angle<angle” gösterim şekline sahiptirler. 6<40<20 bir örnek olabilir. Koordinatın 3 kısmı aşağıdaki gibidir:

  1. Mesafe: “Distance:” XY düzleminde birim olarak son noktadan uzaklık
  2. Açı: “Angle:” XY düzleminde derece olarak X ekseninden dönme
  3. İkinci Açı: “Second Angle:” XY düzleminden Z ekseni boyunca derece olarak dönme

Küresel Koordinatlar “Spherical Coordinates” mutlak “absolute” veya göreceli “relative” olabilirler. Şayet Dinamik Veri Giriş “Dynamic Input“ açık ve ön tanımlı göreceli “relative” koordinatlara ayarlı ise, ön tanımlı koordinatları yazmak için @ simgesini kullanmanıza gerek yoktur.

Aşağıdaki şekilde,  8,5 koordinatından 6<40<20 koordinatına çizilmiş kırmızı bir çizgi görüyorsunuz. Çizginin uzunluğunun koordinatlarda yazdığımız mesafe ile aynı olduğunun farkında mısınız? (silindirik koordinatlarda “ cylindrical coordinates” böyle değildi.)

Küresel Koordinatları kullanma

« 3 Boyutlu 3B “3D” AutoCAD Çizimlerinde Silindirik Koordinatları “Cylindrical Coordinates” Kullanın
Tabakalarınızı “Layers”Tabaka Çevirici “Layer Translator” ile Düzenli Hale Getirin »